Vanessa Dorland

Master of Science, 0031 615486129

Betrouwbaarheid in praktijk

Na mijn studie onderwijskunde ben ik gaan werken voor een onderwijskundig adviesbureau. In 2014 ben ik freelance verder gegaan met het adviseren bij en ontwikkelen van lesmateriaal en examens voor verschillende opleidingen. Tijdens die werkzaamheden kwam ik Leon, Barbara en Debby regelmatig tegen. We bleken dezelfde ervaringen en visie te hebben over examinering en besloten onze krachten te bundelen in ExTrack. 

In ExTrack beslaan mijn werkzaamheden het gehele proces van ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en vernieuwingen van examens. Van het analyseren van bronmateriaal tot het ontwikkelen van de matrijzen, items, opdrachten en criteria. Als ontwikkelaar of in een ondersteunende rol. Een belangrijke competentie als onderwijskundige is het boven tafel krijgen van de juiste informatie. Dat begint met de analyse van de doelgroep en het leerdoel. Wie is de doelgroep en wat willen zij leren? Welke vaardigheden en kennis heeft een competente beroepsuitoefenaar nodig? Hoe kan dit op een betrouwbare manier getoetst worden?

Ik vind het belangrijk om de praktische uitvoerbaarheid te betrekken bij de ontwikkeling van een goed examen. Samenwerking met de examen- en beroepspraktijk is daarom een belangrijk onderdeel van het werk. Want kwaliteit houdt voor mij in dat een examen betrouwbaar en valide is, maar ook praktisch uitvoerbaar. 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt.

  • LinkedIn Social Icon