top of page
foto Vanessa.jpg

Vanessa Dorland

Master of Science, 06 1548 6129

Betrouwbaarheid in praktijk

Na mijn studie onderwijskunde ben ik gaan werken voor een onderwijskundig adviesbureau. In 2014 ben ik freelance verder gegaan met het adviseren bij en ontwikkelen van lesmateriaal en examens voor verschillende opleidingen. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor kenniscentra, brancheorganisaties, bedrijven en ROC's. Tijdens die werkzaamheden kwam ik Barbara regelmatig tegen. We bleken dezelfde ervaringen en visie te hebben over examinering en besloten onze krachten te bundelen in ExTrack. 

In ExTrack beslaan mijn werkzaamheden het gehele proces van ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en vernieuwingen van examens en opleidingen. Van het analyseren van bronmateriaal tot het ontwikkelen van de matrijzen, items, opdrachten en criteria. Als ontwikkelaar of in een ondersteunende rol. Een belangrijke competentie als onderwijskundige is het boven tafel krijgen van de juiste informatie. Dat begint met de analyse van de doelgroep en het leerdoel. Wie is de doelgroep en wat willen zij leren? Welke vaardigheden en kennis heeft een competente beroepsuitoefenaar nodig? Hoe kan dit op een betrouwbare manier getoetst worden?
 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt.

bottom of page