top of page

Check op kwaliteit en verbeteracties 

Kwaliteit is geen statisch begrip. We kijken zelf continu hoe we onze ExTrack producten en diensten verder kunnen verbeteren.  Onze 'kwaliteitsbril' en examenexpertise zetten we graag in om de examinering en toetsing van jouw opleiding(en) onder de loep te nemen en te verbeteren. 

Check-up examinering

Kunnen jullie checken of ons examen voldoet aan de kwaliteitseisen?” Zo’n vraag krijgen we wel eens van vakscholen en particuliere opleiders die zelf examens voor hun opleidingen ontwikkelen. Zij willen graag een externe kwaliteitscheck laten doen.  ExTrack kan als onafhankelijk expert examens/instrumenten voor afsluiting vergelijken met de (wettelijke) kwaliteitseisen die gelden voor afsluiting van een mbo-opleiding en voorstellen doen voor verbetering. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, kunnen we ook examens/instrumenten voor afsluiting vaststellen als extern toetsdeskundig vaststeller.  

KALIBREER SESSIES.png

Kwaliteitsverbetering 

Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht voor het verbeteren van instrumenten of processen voor afsluiting.   

 

ExTrack kan:

  • onderwijsteams ondersteunen bij het toepassen van verbeteracties uit de kwaliteitskaart 

  • toetsen, examens en andere instrumenten aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

  • toetsen, examens en andere instrumenten aanpassen zodat ze beter aansluiten bij onderwijs en leerbedrijven. 

  • onderwijsteams en examencommissies ondersteunen bij de inrichting van processen voor afsluiting en diplomering 

  • instrumenten ontwikkelen voor kwaliteitsborging 

Kwaliteitskaart 

Met de kwaliteitskaart van het kennispunt MBO kunnen onderwijsteams de kwaliteit van de opbouw en inrichting van de afsluiting onder de loep nemen en verbeteren.  ExTrack kan, als onafhankelijke expert onderwijs en examinering, onderwijsteams ondersteunen bij het invullen van de kwaliteitskaart. Dit doen we door alle instrumenten en processen te analyseren, vragen te stellen (waarom? hoe?), alternatieven voor te leggen en te ondersteunen bij keuzes voor verbetering.

Examen Doktersassistent van MEMO 

Instituut Memo heeft de hulp van ExTrack gevraagd voor het examen van de opleiding Doktersassistent. Alles voor een goed en compleet examen Doktersassistent was al aanwezig: proeves, theorie-examens en praktijkexamens. Het was de uitdaging om structuur aan te brengen in de vele documenten en de processen BPV en examinering uit elkaar te halen. Dat is gelukt, Certiforce heeft vastgesteld dat het examen Doktersassistent van Memo voldoet aan de kwaliteitseisen en het examen gevalideerd.

bottom of page