top of page

Check op kwaliteit en verbeteracties 

Kwaliteit is geen statisch begrip. We kijken zelf continu hoe we onze ExTrack producten en diensten verder kunnen verbeteren.  Onze 'kwaliteitsbril' en examenexpertise zetten we graag in om de examinering en toetsing van jouw opleiding(en) onder de loep te nemen en te verbeteren. 

Check-up examinering

ExTrack heeft een eigen instrument Check-up ontwikkeld. De Check-up gebruiken we om de processen van examinering en diplomering  te toetsen aan wettelijke kwaliteitscriteria. Bij ORGB hebben we een Check-up uitgevoerd. ORGB is een particuliere aanbieder van met name opleidingen op niveau 1 en 2. We hebben bij ORGB alle examenprocessen onderzocht en een steekproef van exameninstrumenten. Eerst hebben we een analyse uitgevoerd op documenten en vervolgens  hebben we gesprekken gevoerd met de directie, leden van de examencommissie en examinatoren. Onze bevindingen hebben we toegelicht en gerapporteerd. ORGB herkende zich in het geheel en kan aan de slag met de aandachtspunten. 

KALIBREER SESSIES.png

Kwaliteitsverbetering 

Klanten kunnen ook bij ons terecht voor het verbeteren van exameninstrumenten of het examenproces.   

 

ExTrack kan:

  • onderwijsteams ondersteunen bij het toepassen van verbeteracties uit de kwaliteitskaart 

  • toetsen en examens aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

  • toetsen en examens aanpassen zodat ze beter aansluiten bij uw onderwijs en leerbedrijven. 

  • onderwijsteams en examencommissies ondersteunen bij de inrichting van processen examinering en diplomering 

  • instrumenten ontwikkelen voor kwaliteitsborging 

Kwaliteitskaart 

Naast de Check-up gebruiken we ook de kwaliteitskaart van het kennispunt MBO. Met dit instrument kunnen onderwijsteams de kwaliteit van de opbouw en inrichting van de afsluiting onder de loep nemen en verbeteren.  ExTrack kan, als onafhankelijke expert onderwijs en examinering, onderwijsteams ondersteunen bij het invullen van de kwaliteitskaart. Dit doen we door alle instrumenten en processen te analyseren, vragen te stellen (waarom? hoe?), alternatieven voor te leggen en te ondersteunen bij keuzes voor verbetering.

Examen Doktersassistent van MEMO 

Instituut Memo heeft de hulp van ExTrack gevraagd voor het examen van de opleiding Doktersassistent. Alles voor een goed en compleet examen Doktersassistent was al aanwezig: proeves, theorie-examens en praktijkexamens. Het was de uitdaging om structuur aan te brengen in de vele documenten en de processen BPV en examinering uit elkaar te halen. Dat is gelukt, Certiforce heeft vastgesteld dat het examen Doktersassistent van Memo voldoet aan de kwaliteitseisen en het examen gevalideerd.

bottom of page