top of page

Check-up instrumenten en processen

Kwaliteit is geen statisch begrip. We kijken zelf continu hoe we onze ExTrack producten en diensten verder kunnen verbeteren.  Met onze 'kwaliteitsbril' en examenexpertise ondersteunen we u graag om de examinering en toetsing op uw school te verbeteren. Hiervoor gebruiken we ons kwaliteitsinstrument Check-up.  

Check-up examinering

Wilt u weten of uw exameninstrumenten voldoen aan de kwaliteitscriteria voor valide instrumenten? Of wilt u weten of wat het herziene onderzoekskader 2021 betekent voor uw examinering? ExTrack kan op verschillende gebieden een check-up uitvoeren:

- exameninstrumenten

- processen kwaliteitsborging en diplomering

- processen afname en beoordeling

We kunnen een volledige of een specifieke check-up uitvoeren, net wat u wilt.  

Alle examens moeten betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. Voor de check-up instrumenten toetsen we de exameninstrumenten aan de kwaliteitscriteria van de inspectie en de norm voor valide examens (d.d. 2022). Bij formatieve instrumenten letten we vooral op dekking van toetsdoelen en beoordelingswijze. 

In de rapportage benoemen we positieve punten en verbeterpunten met concrete suggesties voor aanpassing.

Na de check-up

Als u dat wilt, kunnen we de instrumenten direct aanpassen of vernieuwen.  

ExTrack kan: 

  • toetsen en examens aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

  • toetsen en examens aanpassen zodat ze beter aansluiten bij uw onderwijs en leerbedrijven. 

  • servicedocumenten bij kaderexamens uitwerken. 

  • een ontwerp maken voor een andere wijze van examinering.

  • nieuwe examens of (ontwikkelingsgerichte) toetsen ontwikkelen.

KALIBREER SESSIES.png
bottom of page