ExTrack Ontwerp & Ontwikkeling 

Leren werkt motiverend als het leermateriaal, de oefeningen en opdrachten herkenbaar zijn.  ExTrack merkt dat er meer vraag is naar leertrajecten die volledig aansluiten bij de beroepspraktijk van de doelgroep. Onze expertise en visie op contextrijk opleiden en examineren sluiten mooi aan bij deze vraag.  We ontwerpen en ontwikkelen leertrajecten in de context van de doelgroep.  

Onze werkwijze 

Bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van leertrajecten hanteren we een methodische aanpak met vijf fasen. We ontzorgen en delen onze expertise met onze klanten bij het gehele proces van idee tot oplevering van het leertraject.

Contextrijk opleiden

Onze leertrajecten bestaan uit een combinatie van e-learning, fysieke of online lessen, vaardigheidstrainingen en begeleiding. De content, oefeningen, opdrachten en beoordelings-instrumenten ontwikkelen we in de context van de beroepspraktijk van de doelgroep. De inhoud en vorm van de leertrajecten stemmen we af met de klant. 

Ontwerp en Ontwikkeling 

Voor het team Opleiding en Africhting van de Landelijke eenheid ontwerpen, ontwikkelen en implementeren we een leertraject niveau 4 voor instructeurs van de bereden politie. In gesprekken hebben we de wensen en contouren besproken. Het materiaal, de opdrachten en toetsen voor een blended learning traject van 12 modules, ontwikkelen we in de context van de bereden politie. 

  • LinkedIn Social Icon