top of page

Anders verantwoorden van de diplomabeslissing 

ExTrack is enthousiast over de innovatieve beweging  "Anders verantwoorden van de diplomabeslissing". Het sluit mooi aan bij ons streven naar maatwerk leertrajecten en afsluiting/examinering. Voor het project JijPlus Logistiek hebben we samen met de werkgroep een instrument voor validering ontwikkeld.  Onze ervaring en deskundigheid zetten we graag in voor onderwijsteams die aan de slag willen met Anders verantwoorden van de diplomabeslissing. 

Instrument valideren voor JijPlus Logistiek  

Flexibel onderwijs en ‘anders verantwoorden van de diploma-beslissing’ zijn twee actuele thema’s in het mbo. In het project JijPlus zijn beide thema’s herkenbaar. ExTrack heeft gewerkt aan een valideringsinstrument voor opleidingstrajecten van JijPlus gericht op een mbo-certificaat of diploma Logistiek medewerker en teamleider. Het instrument kan flexibel ingezet worden en maakt korte routes op basis van werkervaring in een logistieke functie mogelijk. Technicom, erkend examenleverancier, heeft vastgesteld dat het valideringsinstrument van JijPlus voldoet aan de kwaliteitscriteria die gelden voor exameninstrumenten.
Meer informatie over JijPlus is te vinden op de
website https://jijplus.nl/ 

Ontwerpen van onderwijs & afsluiting 

Onderwijsteams die meedoen aan het lerend netwerk Anders verantwoorden van de diplomabeslissing willen meer maatwerk, meer verbinding tussen leren en toetsen en tussen leren op school en in de praktijk. Anders verantwoorden vraagt een doordacht ontwerp voor onderwijs en afsluiting. Hoe kunnen bewijzen uit het onderwijs worden meegenomen in de diplomabeslissing? En hoe komen we tot een verantwoorde beslissing over diplomering? Waar moeten bewijzen aan voldoen? En hoe borgen we een betrouwbare beoordeling van elk bewijs en het totaal van bewijzen?

ExTrack kan ondersteunen bij alle keuzes. We werken in co-creatie met het onderwijsteam, examencommissieleden en andere betrokkenen. Op basis van gesprekken, de inhoud van het beroep en wensen en ideeën van het onderwijsteam, kunnen we een ontwerp maken. Als we het eens zijn over het ontwerp, volgt de fase ontwikkeling van instrumenten. In overleg maken we afspraken over de werkwijze voor deze fase.  

ONTWERP EN ONTWIKKELING LEERTRAJECTEN.pn

Aan de slag met Anders verantwoorden?  

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om het Anders verantwoorden van de diplomabeslissing toe te passen voor jouw opleiding? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek: info@extrack.nl

bottom of page