ExTrack Examenleverancier

ExTrack gelooft dat examens authentiek moeten zijn. Wat dit is en hoe dit kan worden vormgegeven is per school, per opleiding en soms zelfs per bedrijf verschillend. ExTrack bekijkt voor elke situatie wat een passende examenvorm, examenopdracht en beoordeling is, dus vanuit de inhoud.

  • deskundig

  • samen

  • passend

  • valide

Deskundig en samen

ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. ExTrack werkt samen met inhoudsdeskundige partners om voor een specifieke beroepsgroep authentieke examens te ontwikkelen. ExTrack werkt volgens vaste processtappen en formats. Zo zorgen we dat alle ExTrack examens voldoen aan de kwaliteitseisen en herkenbaar zijn als ExTrack examens.

Passend en valide

De beroepspraktijk (waaruit we de essentie van het beroep destilleren) is leidend voor de keuzes voor de examenvorm, de examenopdracht(en) en beoordelingsmethodiek. Tijdens de ontwikkeling van het examen letten we er goed op dat het examen valide is en alle kwalificatie-eisen dekt. 

   "De auditoren spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van de examens. De toetstechnische en inhoudelijke auditoren benoemen dat het examen van leidinggevende degelijk geconstrueerd is en dat de inzet en betrokkenheid van externe inhoudelijke deskundigen aantoonbaar is. (.....) Ook over de taaltoetsen zijn de auditoren zeer positief en spreken ze hun waardering uit over de kwaliteit. De taaltoetsen zijn degelijk geconstrueerd, de cesuur is op orde en de auditoren merken op dat bij de constructie van de toetsen aantoonbaar nagedacht is over de aansluiting bij de belevingswereld van de kandidaat."

 

- auditrapport Hobeon -

Contextrijke examens

Specifieke examens die direct toepasbaar zijn in de praktijk en  samenwerking met de klant als examenpartner. Dat is wat ExTrack wil. Wij ontwikkelen examens die passen bij uw visie, doelgroep en examenbedrijven. U levert de inhoudsdeskundige input en wij vertalen dit naar een valide en dekkend examen.  

 

ExTrack ontwikkelt examens voor (cross-over) kwalificaties, keuzedelen, certificaten en instellingsexamens. 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

 

Aanbod 

​Tot nu toe hebben we de volgende examens ontwikkeld met examenpartners: .

  • 25160/25528  Leidinggevende Team/Afdeling/Project

  • K0948  Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking 

  • Instellingsexamen Nederlands 2F en 3F– context welzijn

  • Instellingsexamen Engels A2 en B1 – context welzijn

  • Examens NT2 A1, A2, B1 - situaties uit het dagelijks leven

 

Heeft u belangstelling voor een of meer van bovengenoemde examens? Vul dan ons contactformulier in, dan ontvangt u een toelichting op dat examen.  

ExTrack Examenplatform

Onze examens bieden we aan in het ExTrack examenplatform, een digitale examenomgeving. Met de planningstool van het ExTrack Examenplatform kunt u examens inplannen en ervoor zorgen dat de kandidaten, examinatoren en andere betrokkenen de benodigde informatie ontvangen. 

In het examenplatform kunt u per kandidaat en per groep kandidaten de voortgang volgen. Ook zijn er per examen formulieren opgenomen voor kwaliteitsborging. 

  • LinkedIn Social Icon