top of page

Maatwerk toetsen en examens 

ExTrack staat voor contextrijke examens die passen bij de beroepspraktijk en het onderwijs. Extrack maakt samen met inhoudsdeskundigen keuzes voor passende beoordelingsvormen en opdrachten op basis van de inhoud. Vervolgens ontwikkelt ExTrack een valide, contextrijk en uitvoerbaar instrument. 

Maatwerk examens en toetsen ontwikkelen

Het maken van valide en betrouwbare examens en toetsen is niet eenvoudig. ExTrack kan het proces van zelf ontwikkelen ondersteunen of overnemen. In afstemming met inhoudsdeskundigen van de opleiding maken we eerst  ontwerpkeuzes. ExTrack werkt de keuzes uit in een maatwerk examen of toets voor (onderdelen van) een beroepsopleiding, keuzedelen of mbo-certificaten.  

ExTrack kan: 

  • praktijk- en theorie-examens ontwikkelen

  • ontwikkelingsgerichte (of formatieve) toetsen ontwikkelen,  bijvoorbeeld met gebruik van rubrics 

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten (praktijk- en theorie) aanpassen of digitaliseren

  • een ontwerp maken voor een andere wijze van examinering (bijvoorbeeld programmatisch toetsen of anders verantwoorden van het diplomabesluit) 

ONTWIKKELING EXAMENS.png

Samenwerking met Exa.men

Al een paar jaar ontwikkelt ExTrack examens voor Exa.men. Exa.men/Brainstud is een moderne aanbieder van onderwijs en examinering van keuzedelen. We delen het enthousiasme voor vernieuwende vormen van onderwijs en toetsen en de inzet van technologieën die het aanbod beter en makkelijker maken. Ook hier zoeken we naar mogelijkheden voor verbinding van onderwijs en examinering. Samen met medewerkers van Exa.men zorgen we dat de processen en examens voldoen aan de kwaliteitseisen voor afsluiting/examinering én aansluiten bij de doelgroep en leertrajecten van Brainstud. 

Ben je benieuwd naar het aanbod van Exa.men: https://exa.men/

Branche- of bedrijfsopleidingen  

Ook voor branche- of bedrijfsopleidingen kunnen we maatwerk instrumenten ontwikkelen die passen bij het beroep en de vraag. Bijvoorbeeld een instrument om de vakbekwaamheid van werknemers in kaart te brengen of om een bedrijfs- of vakopleiding af te sluiten. 

Maatwerk examen Management Assistant 

Voor ROC Tilburg hebben we in afstemming met docenten van het team Office & Management Support een examen voor de opleiding Management Assistant ontwikkeld. We hebben eerst met de vakdocenten keuzes gemaakt voor beoordelingsvormen en inhoud van examens op basis van het kwalificatiedossier. Vervolgens hebben we de examens ontwikkeld en voorgelegd aan docenten en inhoudsdeskundigen uit het werkveld.

De vier deelexamens dekken het volledige kwalificatiedossier en sluiten aan bij het onderwijsproces van de opleiding. ROC Tilburg is tevreden: “Een mooi examen van goed niveau”

bottom of page