top of page

Maatwerk toetsen en examens 

ExTrack staat voor contextrijke examens die passen bij de beroepspraktijk en het onderwijs. We vinden het belangrijk dat de toetsen en examens die u gebruikt passen bij uw onderwijs en leerbedrijven.  We bekijken voor elk instrument vanuit de inhoud wat een passende toetsvorm, opdracht en beoordeling is. 

Ondersteunen & ontwikkelen

Het maken van valide en betrouwbare examens en toetsen is niet eenvoudig. ExTrack kan u ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van uw eigen examens en formatieve toetsen voor (onderdelen van) kerntaken, keuzedelen of mbo-certificaten. 

ExTrack kan: 

  • praktijk- en theorie-examens ontwikkelen

  • ontwikkelingsgerichte (of formatieve) toetsen ontwikkelen,  bijvoorbeeld met gebruik van rubrics 

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten (praktijk- en theorie) digitaliseren

  • een ontwerp maken voor een andere wijze van examinering zoals programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen/anders verantwoorden diplomabesluit  

Programmatisch toetsen is een nieuwe vorm van toetsing waarbij bewijzen uit het onderwijs worden meegenomen om tot een verantwoord diplomabesluit te komen. Dit vraagt een doordacht ontwerp voor onderwijs en afsluiting.  ExTrack werkt mee aan een project van het lerend netwerk Anders verantwoorden van het diplomabesluit. In dit project ontwikkelen we een instrument voor validering van Logistieke opleidingen voor de 3e leerweg. 

We zetten graag onze expertise in om een ontwerp te maken voor uw opleiding. Zie ook Ontwerp leertrajecten

ONTWIKKELING EXAMENS.png

Samenwerking met Exa.men

Al een paar jaar zijn we betrokken bij de examenontwikkeling van Exa.men. Exa.men is een moderne aanbieder van onderwijs en examinering van keuzedelen. We delen het enthousiasme voor vernieuwende vormen van onderwijs en toetsen en de inzet van technologieën die de afsluiting van keuzedelen beter en makkelijker maken. Ook hier zoeken we naar mogelijkheden voor verbinding met het leerproces binnen de kaders voor kwaliteitsborging van de afsluiting/examinering. ExTrack draagt structureel bij aan de ontwikkeling en kwaliteitsborging van examens van Exa.men. Bent u benieuwd naar het aanbod van Exa.men: https://exa.men/

Branche- of bedrijfsopleidingen  

Zoekt u naar mogelijkheden om de vakbekwaamheid van uw werknemers te meten of om een bedrijfs- of vakopleiding af te sluiten?  Wij denken en werken graag met u mee. We kunnen een maatwerk instrument ontwikkelen die past bij de doelgroep en uw vraag.

bottom of page