Maatwerk toetsen en examens 

ExTrack staat voor contextrijke examens die passen bij de beroepspraktijk en het onderwijs. We vinden het belangrijk dat de toetsen en examens die u gebruikt passen bij uw onderwijs en leerbedrijven.  We bekijken voor elk instrument vanuit de inhoud wat een passende toetsvorm, opdracht en beoordeling is. 

Ondersteunen & ontwikkelen

Het maken van valide en betrouwbare examens en toetsen is niet eenvoudig. ExTrack kan u ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van uw eigen examens en formatieve toetsen voor (onderdelen van) kerntaken, keuzedelen of mbo-certificaten. 

ExTrack kan: 

  • praktijk- en theorie-examens ontwikkelen

  • ontwikkelingsgerichte (of formatieve) toetsen ontwikkelen,  bijvoorbeeld met gebruik van rubrics 

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten (praktijk- en theorie) digitaliseren

  • een ontwerp maken voor een andere wijze van examinering zoals programmatisch toetsen

Branche- of bedrijfsopleidingen  

Zoekt u naar mogelijkheden om de vakbekwaamheid van uw werknemers te meten of om een bedrijfs- of vakopleiding af te sluiten?  Wij denken en werken graag met u mee. We kunnen een maatwerk instrument ontwikkelen die past bij de doelgroep en uw vraag.

Programmatisch toetsen 

Programmatisch toetsen is een nieuwe vorm van toetsing die in het hbo steeds vaker wordt toegepast. ExTrack ziet mogelijkheden voor programmatisch toetsen in het mbo. We zetten graag onze expertise in om een ontwerp te maken voor uw opleiding. Zie ook Ontwerp leertrajecten

ONTWIKKELING EXAMENS.png