ExTrack Toetsing en Examinering

ExTrack gelooft dat examens authentiek moeten zijn. Wat dit is en hoe dit kan worden vormgegeven is per school, per opleiding en soms zelfs per bedrijf verschillend. ExTrack bekijkt voor elke situatie wat een passende examenvorm, examenopdracht en beoordeling is, dus vanuit de inhoud.

  • deskundig

  • samen

  • passend

  • valide

ExTrack Examenleverancier 

ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. Specifieke examens die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dat is wat ExTrack wil.  

De beroepspraktijk en het kwalificatiedossier zijn leidend bij keuzes voor de examenvorm, de examenopdracht(en) en beoordelingsmethodiek. Die keuzes maken we met de klant en vervolgens ontwikkelt ExTrack een valide, contextrijk en uitvoerbaar examen. 

ExTrack werkt volgens vaste processtappen en formats. Zo zorgen we dat alle ExTrack examens voldoen aan de kwaliteitseisen en herkenbaar zijn als ExTrack examens.

ExTrack ontwikkelt examens voor (cross-over) kwalificaties, keuzedelen, certificaten en instellingsexamens. 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

   "De auditoren spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van de examens. De toetstechnische en inhoudelijke auditoren benoemen dat het examen van leidinggevende degelijk geconstrueerd is en dat de inzet en betrokkenheid van externe inhoudelijke deskundigen aantoonbaar is. (.....) Ook over de taaltoetsen zijn de auditoren zeer positief en spreken ze hun waardering uit over de kwaliteit. De taaltoetsen zijn degelijk geconstrueerd, de cesuur is op orde en de auditoren merken op dat bij de constructie van de toetsen aantoonbaar nagedacht is over de aansluiting bij de belevingswereld van de kandidaat."

 

- auditrapport Hobeon -

Taalexamens 

​Onze taalexamens kenmerken zich door beroepsgerichte opdrachten en duidelijke rubrics. We hebben instellingsexamens Nederlands en Engels ontwikkeld voor de context welzijn en NT

examens voor situaties uit het dagelijks leven. De taalexamens kunnen we op aanvraag uitwerken voor een andere beroepsgroep of domein.

Heeft u belangstelling voor een taalexamen? Vul dan ons contactformulier in.   

Ondersteunen - toetsen en examens  

Het maken van valide en betrouwbare examens en toetsen is niet eenvoudig. ExTrack kan u ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van uw eigen examens en formatieve toetsen voor (onderdelen van) kerntaken, keuzedelen of mbo-certificaten. 

ExTrack kan: 

  • formatieve toetsen en praktijk- en theorie-examens ontwikkelen.

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

  • formatieve toetsen en exameninstrumenten (praktijk- en theorie) digitaliseren.

Programmatisch toetsen 

Programmatisch toetsen is een nieuwe vorm van toetsing die in het hbo steeds vaker wordt toegepast. ExTrack ziet mogelijkheden voor programmatisch toetsen in het mbo. We zetten graag onze expertise in om een ontwerp te maken voor uw opleiding. Zie ook Ontwerp leertrajecten

ExTrack Examenplatform

Onze examens bieden we aan in het ExTrack examenplatform, een digitale examenomgeving. Met de planningstool van het ExTrack Examenplatform kunt u examens inplannen en ervoor zorgen dat de kandidaten, examinatoren en andere betrokkenen de benodigde informatie ontvangen. 

In het examenplatform kunt u per kandidaat en per groep kandidaten de voortgang volgen. Ook zijn er per examen formulieren opgenomen voor kwaliteitsborging. 

  • LinkedIn Social Icon