top of page

ExTrack Examenleverancier 

ExTrack gelooft dat examens authentiek moeten zijn. Wat dit is en hoe dit kan worden vormgegeven is per school, per opleiding en soms zelfs per bedrijf verschillend. ExTrack bekijkt voor elke situatie wat een passende examenvorm, examenopdracht en beoordeling is, dus vanuit de inhoud.

  • deskundig

  • passend

  • valide

ExTrack Examenleverancier 

ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. Specifieke examens die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dat is wat ExTrack wil.  

De beroepspraktijk, het kwalificatiedossier en onderwijs zijn leidend bij keuzes voor de examenvorm, de examenopdracht(en) en beoordelingsmethodiek. Die keuzes maken we met de klant en vervolgens ontwikkelt ExTrack een valide, contextrijk en uitvoerbaar examen.   

 

ExTrack werkt volgens vaste processtappen. Bij de gezamenlijke stappen heeft ExTrack de lead. Constructeurs van ExTrack ontwikkelen en stellen het examen eventueel bij. De examenpartner levert de inhoudsdeskundige input. Zo zorgen we dat alle ExTrack examens voldoen aan de kwaliteitseisen en herkenbaar en uitvoerbaar zijn in de praktijk. 

ExTrack ontwikkelt examens voor (cross-over) kwalificaties, keuzedelen, certificaten en instellingsexamens. 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

Maatwerk examens

​Voor ROC van Twente heeft ExTrack een maatwerk examen ontwikkeld voor de opleiding Leidinggevende Team Afdeling Project. Het examen bestaat uit twee praktijkexamens en 2 theorie-examens. Voor de opleiding Management assistant van ROC van Tilburg heeft ExTrack een examen ontwikkeld die aansluit bij de onderwijsprojecten. 

Onze taalexamens kenmerken zich door beroepsgerichte opdrachten en duidelijke rubrics. We hebben instellingsexamens Nederlands en Engels ontwikkeld voor de context welzijn en NT2

examens voor situaties uit het dagelijks leven. De taalexamens kunnen we op aanvraag uitwerken voor een andere beroepsgroep of domein.

 

Heeft u belangstelling voor een maatwerk (taal)examen? Vul dan ons contactformulier in.   

   "De auditoren spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van de examens. De toetstechnische en inhoudelijke auditoren benoemen dat het examen van leidinggevende degelijk geconstrueerd is en dat de inzet en betrokkenheid van externe inhoudelijke deskundigen aantoonbaar is. (.....) Ook over de taaltoetsen zijn de auditoren zeer positief en spreken ze hun waardering uit over de kwaliteit. De taaltoetsen zijn degelijk geconstrueerd, de cesuur is op orde en de auditoren merken op dat bij de constructie van de toetsen aantoonbaar nagedacht is over de aansluiting bij de belevingswereld van de kandidaat."

 

- auditrapport Hobeon -

processchema.png
bottom of page