Barbara Becker

Master of Science, 0031 620070814

Samenwerken voor goede kwaliteit van examineren.  

Beroepsonderwijs, kwaliteit en examineren zijn belangrijke elementen in mijn werk.  Vanaf 2000 werk ik in het beroepsonderwijs als onderwijsadviseur, projectleider en beleidsmedewerker. Eerst bij kenniscentrum Aequor, later bij het Graafschap College. Sinds 2012 werk ik als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK. De afgelopen jaren ben ik al doende steeds meer op het pad van examinering beland.  In verschillende rollen werk ik samen met betrokkenen  aan goede kwaliteit van examenprocessen, examenorganisatie en exameninstrumenten.

 

Samenwerking is altijd een belangrijk aspect in mijn werk, goede kwaliteit is immers altijd een gezamenlijk doel.  Samenwerking is ook een belangrijke reden voor mij om in ExTrack ‘te stappen’.  Hoe mooi is het om samen met drie fijne collega’s voor u te werken aan goede kwaliteit van examenproces, examenorganisatie en exameninstrumenten.  

ExTrack levert maatwerk. Ook dat past bij mij als persoon. Kwaliteit is immers geen kwestie van hetzelfde kunstje steeds weer uitvoeren.  Eerst goed kijken en  luisteren en pas dan een voorstel doen voor een aanpak die aansluit bij de inhoud en bij uw vraag. 

 

Mijn werk is vooral gericht op de ExTrack  pijlers Ontwikkeling & Innovatie en Advies & Kwaliteitsborg. Dit werk past het beste bij mijn kwaliteiten en ervaring.  Ik kijk er naar uit om met u samen te werken aan kwaliteit. 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt.

  • LinkedIn Social Icon