ExTrack Nieuws

ExTrack is een samenwerkingsverband  van drie experts examinering: Debby Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. Drie mensen met ervaring en deskundigheid op het gebied van examinering en beroepsonderwijs. Vanaf januari 2019 werken we samen onder de naam ExTrack.

Contextrijk, maatwerk, kwaliteit en vernieuwend vormen de rode draad bij al onze diensten en producten. 

Nieuwsbrief

Vanaf januari 2020 houden we onze contacten met een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van ExTrack. Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.  

Nieuwsbrief 5, 3 september 2020

Nieuwsbrief 4, 30 juni 2020

Nieuwsbrief 3, 3 juni 2020

Nieuwsbrief 2, 30 maart 2020
Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020

Online kennisdeling

“Leuk om kennis te delen”, “vernieuwend”, “leerzaam”,  zo maar wat reacties van deelnemers aan onze eerste online kennisdeling over kwaliteitsborging examinering. Vanuit verschillende invalshoeken zijn uitdagingen besproken en oplossingen gedeeld. Na deze positieve ervaring hebben we direct onderwerpen gekozen voor meer online kennisdeling in september. 

  • Woensdag 7 oktober van 9.30 tot 10.45 uur: Online praktijkexamens. Praktijkexamens zijn anders afgenomen tijdens de coronacrisis. Tijdens de kennisdeling bespreken we mogelijkheden van het op afstand beoordelen van praktijkexamens.  Wat is er mogelijk? Hoe kun je een authentieke examensituatie creëren? En hoe borg je betrouwbare en gelijkwaardige afnamecondities? 

  • In de planning voor woensdag 4 november: programmatisch toetsen. 

Laat het ons weten als u wilt deelnemen aan deze kennisdeling via info@extrack.nl  Deelname is kosteloos. 

U kunt ook zelf een onderwerp inbrengen als u een onderwerp heeft wat u graag met ons en anderen wilt bespreken.  

 

Check-up examinering

Bij examinering zijn veel mensen betrokken: onderwijsteams, vaststellingscommissies, examencommissies, examendiensten en examinatoren. Om alles goed te laten verlopen zijn duidelijke processen, afspraken en procedures nodig. Daarnaast moeten alle examens betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. ExTrack kan een check-up uitvoeren van de kwaliteit van de (examen)producten en/of de examenprocessen. In een eerste check-up analyseren we wat sterke punten en wat aandachtspunten zijn. In een verdiepende check-up bieden we adviezen en ondersteuning om processen en/of producten te verbeteren.

  • LinkedIn Social Icon