ExTrack Nieuws

ExTrack is een samenwerkingsverband  van drie experts examinering: Debby Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. Drie mensen met ervaring en deskundigheid op het gebied van examinering en beroepsonderwijs. Vanaf januari 2019 werken we samen onder de naam ExTrack.

We zijn een gecertificeerd examenleverancier en ontwikkelen contextrijke examens in samenwerking met examenpartners. Daarnaast ondersteunen we klanten bij het ontwikkelen en verbeteren van examenprocessen en producten. 

Nieuwsbrief

Vanaf januari 2020 houden we onze contacten met een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van ExTrack. Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.  De nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden.  

Nieuwsbrief 2, 30 maart 2020
Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020
‚Äč

Workshops

Het maken van toetsen is niet eenvoudig. Om examenfunctionarissen te ondersteunen hebben we een aantal workshops ontwikkeld: van toetsconstructie tot de afname. De workshops kunnen gevolgd worden via e-learning en online bijeenkomsten.
•    Basis toetsing
•    Toetsorganisatie
•    Toetsmatrijs opstellen
•    Toets met vragen of opdrachten maken
•    Beoordelingsformulieren maken
•    Instructies en protocollen opstellen
•    Examens afnemen en beoordelen 
•    Toetsresultaten analyseren
•    Resultaten en feedback geven
•    Toetscyclus evalueren en verbeteren

Als er meerdere personen van een organisatie een workshop volgen, verwerkt de trainer, Debby Larink, deze context in de training.  
 

Digitaliseren van theorietoetsen

We merken dat veel theorietoetsen nog op papier afgenomen worden. Vooral in deze tijd levert dit problemen op, maar ook versiebeheer is vaak een probleem. ExTrack kan theorietoetsen opnemen in ons digitale toetssysteem en zorgen voor het onderhoud en versiebeheer. We kunnen een theorietoets genereren voor het geplande toetsmoment en de kandidaat een inlog sturen voor het systeem of de gegenereerde toets naar de examinator sturen. De theorietoets bevat een kandidaatversie, beoordelingsvoorschrift en scoremodel.

  • LinkedIn Social Icon