ExTrack Nieuws

ExTrack is een samenwerkingsverband  van drie experts examinering: Debby Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. Drie mensen met ervaring en deskundigheid op het gebied van examinering en beroepsonderwijs. Vanaf januari 2019 werken we samen onder de naam ExTrack.

We zijn een gecertificeerd examenleverancier en ontwikkelen contextrijke examens in samenwerking met examenpartners.  Daarnaast ontwerpen en ontwikkelen we contextrijke  leertrajecten, ondersteunen we klanten bij het ontwikkelen en verbeteren van examenprocessen & producten en geven we (online) trainingen en workshops.  

Nieuwsbrief

Vanaf januari 2020 houden we onze contacten met een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van ExTrack. Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.  

Nieuwsbrief 4, 30 juni 2020

Nieuwsbrief 3, 3 juni 2020

Nieuwsbrief 2, 30 maart 2020
Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020

Check-up examinering

Bij examinering zijn veel mensen betrokken: onderwijsteams, vaststellingscommissies, examencommissies, examendiensten en examinatoren. Om alles goed te laten verlopen zijn duidelijke processen, afspraken en procedures nodig. Daarnaast moeten alle examens betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. ExTrack kan een check-up uitvoeren van de kwaliteit van de (examen)producten en/of de examenprocessen. In een eerste check-up analyseren we wat sterke punten en wat aandachtspunten zijn. In een verdiepende check-up bieden we adviezen en ondersteuning om processen en/of producten te verbeteren.

Workshop kwaliteitsborging examinering

Tijdens de coronacrisis zijn er verschillende alternatieve vormen van examinering toegepast. Er zijn examens op afstand beoordeeld, veel criterium gerichte interviews afgenomen en diverse diverse digitale toetsingssystemen uitgeprobeerd. In een aantal gevallen worden zo snel mogelijk de 'oude' examenvormen weer gebruikt en soms wordt het alternatief de nieuwe standaard. Maar hoe blijf je als examencommissie de kwaliteit van die veranderde examinering borgen? Wat moet er worden verantwoord? Welke wijzigingen zijn nodig en welke processen moeten worden veranderd? In onze online workshop bespreken we een aantal van deze punten en gaan we in op vragen.

 

Op woensdag 8 juli en dinsdag 14 juli van 9.30 tot 10.45 uur is er een workshop gepland. Wilt u aansluiten? Stuurt u ons dan uw gegevens door (info@extrack.nl), deelname is kosteloos.

Opdracht contextrijk leertraject  

Trots op ons bedrijf ExTrack!  We hebben twee fijne gesprekken gevoerd met het team Opleiding en Africhting van de Landelijke eenheid. In de gesprekken hebben we de wensen en contouren besproken voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een leertraject niveau 4 voor instructeurs van de bereden politie. Het materiaal, de opdrachten en toetsen voor een blended learning traject van 12 modules, ontwikkelen we in de context van de bereden politie. Een mooie opdracht die goed past bij onze expertise en visie op contextrijk opleiden en examineren. 

  • LinkedIn Social Icon