ExTrack Nieuws

ExTrack is een samenwerkingsverband  van drie experts examinering: Debby Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. Drie mensen met ervaring en deskundigheid op het gebied van examinering en beroepsonderwijs. Vanaf januari 2019 werken we samen onder de naam ExTrack.

We zijn een gecertificeerd examenleverancier en ontwikkelen contextrijke examens in samenwerking met examenpartners.  Daarnaast ontwerpen en ontwikkelen we contextrijke  leertrajecten, ondersteunen we klanten bij het ontwikkelen en verbeteren van examenprocessen & producten en geven we (online) trainingen en workshops.  

Nieuwsbrief

Vanaf januari 2020 houden we onze contacten met een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van ExTrack. Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.  

Nieuwsbrief 4, 30 juni 2020

Nieuwsbrief 3, 3 juni 2020

Nieuwsbrief 2, 30 maart 2020
Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020

Check-up examinering

Bij examinering zijn veel mensen betrokken: onderwijsteams, vaststellingscommissies, examencommissies, examendiensten en examinatoren. Om alles goed te laten verlopen zijn duidelijke processen, afspraken en procedures nodig. Daarnaast moeten alle examens betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. ExTrack kan een check-up uitvoeren van de kwaliteit van de (examen)producten en/of de examenprocessen. In een eerste check-up analyseren we wat sterke punten en wat aandachtspunten zijn. In een verdiepende check-up bieden we adviezen en ondersteuning om processen en/of producten te verbeteren.

Opdracht contextrijk leertraject  

Trots op ons bedrijf ExTrack!  We hebben twee fijne gesprekken gevoerd met het team Opleiding en Africhting van de Landelijke eenheid. In de gesprekken hebben we de wensen en contouren besproken voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een leertraject niveau 4 voor instructeurs van de bereden politie. Het materiaal, de opdrachten en toetsen voor een blended learning traject van 12 modules, ontwikkelen we in de context van de bereden politie. Een mooie opdracht die goed past bij onze expertise en visie op contextrijk opleiden en examineren. 

Online kennisdeling

“Leuk om kennis te delen”, “vernieuwend”, “leerzaam”,  zo maar wat reacties van deelnemers aan onze eerste online kennisdeling over kwaliteitsborging examinering. Vanuit verschillende invalshoeken zijn uitdagingen besproken en oplossingen gedeeld. Na deze positieve ervaring hebben we direct onderwerpen gekozen voor meer online kennisdeling in september. 

  • Woensdag 2 september van 9.30 tot 10.45 uur: Nieuwe rekeneisen.  De rekeneisen voor het MBO zijn vernieuwd.  Wat zijn de veranderingen? Wat betekenen de nieuwe rekeneisen voor uw rekenonderwijs?  Hoe kun je deze rekeneisen implementeren in het onderwijsprogramma en het toetsplan? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de kennisdeling. 

  • Woensdag 9 september van 9.30 tot 10.45 uur: Online praktijkexamens. Praktijkexamens zijn anders afgenomen tijdens de coronacrisis. Tijdens de kennisdeling bespreken we mogelijkheden van het op afstand beoordelen van praktijkexamens.  Wat is er mogelijk? Hoe kun je een authentieke examensituatie creëren? En hoe borg je betrouwbare en gelijkwaardige afnamecondities? 

Debby Larink verzorgt de online kennisdeling. Laat het ons weten als u wilt deelnemen aan één of beide kennisdelingen via  info@extrack.nl  Deelname is kosteloos. 


Na september zullen we elke eerste woensdagochtend van de maand online kennisdeling organiseren. U kunt zelf een onderwerp inbrengen als u een onderwerp heeft wat u graag met ons en anderen wilt bespreken.  

  • LinkedIn Social Icon