• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

ExTrack Trainingen

Betrokken en innovatieve docenten en examenfunctionarissen die zich blijven ontwikkelen zijn de motoren voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing. ExTrack is daarvan overtuigd. Onze trainingen, cursussen, workshops en webinairs zijn een instrument om de kwaliteit van examinering verder te verbeteren. 

Trainingen

ExTrack verzorgt diverse trainingen voor betrokkenen van onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven die een rol vervullen bij toetsing en examinering. 

De trainingen bestaan uit een combinatie van theorie en veel praktische oefeningen en casussen uit de praktijk. Deelnemers kunnen ook zelf processen of examenproducten inbrengen om te bespreken of mee te oefenen.

Debby Larink is de trainer van ExTrack. Zij is gecertificeerd trainer en expert examinering met ervaring in het beroepsonderwijs. 

Deelnemers kunnen met een succesvolle deelname een badge behalen waarmee zij hun deskundigheid online zichtbaar kunnen maken. 

Aanbod

In het overzicht ziet u het complete aanbod van ExTrack trainingen  op een rij.

Al onze trainingen zijn qua inhoud, omvang en vorm aan te passen aan de wensen en doelen van de klant.

BKE

Veel BKE (Basis Kwalificatie Examinering)-trainingen zijn gericht op het hbo, de BKE training van ExTrack is volledig gericht op het mbo en voor mbo functionarissen.  Doel van de training is het professionaliseren van examenfunctionarissen: docenten, toetsconstructeurs en andere betrokkenen bij toetsing & examinering.   

De training bestaat uit een 2 basismodules en 7 verdiepende modules zoals basisontwerp maken, toetsmatrijs opstellen, praktijktoets ontwikkelen en toetsresultaten analyseren. De theorie en voorbeelden zijn gebaseerd op onze ruime ervaring met examinering in het mbo. U werkt tijdens de training aan opdrachten voor de eigen werksituatie.

De blended-learning training bestaat uit een combinatie van e-learning en fysieke bijeenkomsten.  Vanwege het Corona virus is onze BKE-training nu ook volledig op basis van e-learning te volgen.

 

U kunt de volledige training volgen voor de basiskwalificatie Examinering of een of meerdere modules waarmee u een badge kunt behalen.

Webinars en workshops

ExTrack geeft regelmatig webinars over actuele ontwikkelingen op het gebied van examinering, bijvoorbeeld over contextrijk examineren en online examineren. Op onze homepage Nieuws kunt u zien welke webinar we komende periode geven.

ExTrack kan ook maatwerk workshops verzorgen voor een specifieke situatie of vraag binnen uw organisatie.  Bijvoorbeeld over examinering in het buitenland.