ExTrack Training, BKE mbo & kennisdeling

Betrokken en innovatieve docenten en examenfunctionarissen die zich blijven ontwikkelen zijn de motoren voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing. ExTrack is daarvan overtuigd. Met onze BKE mbo kunnen examenfunctionarissen uit het mbo zich verder professionaliseren en zo bijdragen aan kwaliteit van examinering in de organisatie.    

BKE mbo - Basis Kwalificatie Examinering

Veel BKE (Basis Kwalificatie Examinering)-trainingen zijn gericht op het hbo, de BKE training van ExTrack is volledig gericht op het mbo.  De theorie, voorbeelden en opdrachten komen uit het mbo.  De BKE mbo is bedoeld voor examencommissieleden, vaststellers, toetsconstructeurs, docenten en andere betrokkenen bij toetsing & examinering.   

De training bestaat uit 2 basismodules en 7 verdiepende modules zoals basisontwerp,  toetsmatrijs en analyse toetsresultaten.  U werkt tijdens de training aan opdrachten voor de eigen werksituatie.

IT Communication - knowledge base - 5.jp

Blended learning

De BKE mbo bestaat uit een combinatie van e-learning met voorbeelden uit de mbo-praktijk en (online) workshops. Op basis van de opdrachten voor uw praktijksituatie, geven we feedback en adviezen. Een volledige e-learning variant is ook mogelijk. 

U kunt het volledige BKE mbo traject volgen voor de basiskwalificatie Examinering of een of meerdere modules waarmee u een badge kunt behalen.

Trainingen examinatoren & kalibreersessies 

ExTrack staat voor maatwerk en kwaliteit en dat geldt ook voor trainingen.  ExTrack richt de trainingen op het beoordelen van examens die door de onderwijsinstelling worden gebruikt (eigen examens of ingekochte examens). Examinatoren leren met praktische oefeningen om methodes zoals VROEG, WAKKER of STARR toe te passen bij de examens waarvoor zij als examinator zijn of worden ingezet.  

Voor ervaren examinatoren zijn kalibreersessies waardevol. In een kalibreersessie maken we gebruik van de ervaring en deskundigheid van de deelnemers.  Aan de hand van een onderwerp, bijvoorbeeld ‘verschil tussen voldoende en goed’ of ‘gelijkwaardige examensituaties’, bespreken we ervaringen en meningen.  

Debby Larink voert de trainingen en kalibreersessies uit.  Ze is deskundig op het gebied van examinering en is een ervaren en gecertificeerd trainer.

Online kennisdeling

Elke eerste woensdagochtend van de maand organiseert ExTrack een online kennisdeling.  Vanuit verschillende invalshoeken bespreken we ontwikkelingen, uitdagingen en ervaringen rondom een onderwerp.  Kijk op Nieuws voor de onderwerpen voor de eerstvolgende kennisdeling.  U kunt ook zelf een onderwerp inbrengen als u een onderwerp heeft wat u graag met ons en anderen wilt bespreken.

Debby Larink verzorgt de online kennisdeling, deelname is gratis. 

Maatwerk aanbod

Het liefst werken we vanuit specifieke vragen of situaties uit de praktijk. Bijvoorbeeld vragen over examinering op afstand, het maken van een toetsmatrijs of het voeren van een CGI. Op basis van een gesprek maken we een voorstel voor een training of workshop voor docenten, examencommissieleden of (praktijk) examinatoren.