ExTrack BKE

Betrokken en innovatieve docenten en examenfunctionarissen die zich blijven ontwikkelen zijn de motoren voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing. ExTrack is daarvan overtuigd. Met onze training BKE kunnen examenfunctionarissen zich verder professionaliseren en zo bijdragen aan kwaliteit van examinering in de organisatie.  De BKE-training is volledig gericht op het mbo.  

BKE - Basis Kwalificatie Examinering

Veel BKE (Basis Kwalificatie Examinering)-trainingen zijn gericht op het hbo, de BKE training van ExTrack is volledig gericht op het mbo en voor mbo functionarissen.  Doel van de training is het professionaliseren van examenfunctionarissen: docenten, toetsconstructeurs en andere betrokkenen bij toetsing & examinering.   

De training bestaat uit 2 basismodules en 7 verdiepende modules zoals basisontwerp maken, toetsmatrijs opstellen, praktijktoets ontwikkelen en toetsresultaten analyseren. De theorie en voorbeelden zijn gebaseerd op onze ruime ervaring met examinering in het mbo. U werkt tijdens de training aan opdrachten voor de eigen werksituatie.

Blended learning

De BKE-training bestaat uit een combinatie van e-learning met voorbeelden uit de mbo-praktijk en (online) workshops. Op basis van de opdrachten voor uw praktijksituatie, geven we feedback en adviezen. De training bieden we ook aan in een volledige e-learning-variant. 

U kunt de volledige training volgen voor de basiskwalificatie Examinering of een of meerdere modules waarmee u een badge kunt behalen.

 

Workshops 

Het maken van toetsen is niet eenvoudig. Om examenfunctionarissen te ondersteunen hebben we een aantal workshops ontwikkeld: van toetsconstructie tot de afname. De workshops kunnen gevolgd worden via e-learning en online bijeenkomsten.

•    Basis toetsing
•    Toetsorganisatie
•    Toetsmatrijs opstellen
•    Toets met vragen of opdrachten maken
•    Beoordelingsformulieren maken
•    Instructies en protocollen opstellen

•    Vaststelling, inhoudelijk en toetstechnisch 

•    Examens afnemen en beoordelen 
•    Toetsresultaten analyseren
•    Resultaten en feedback geven
•    Toetscyclus evalueren en verbeteren

 

Debby Larink verzorgt de online bijeenkomsten, zij is gecertificeerd trainer. Als er meerdere personen van een organisatie een workshop volgen, verwerkt zij deze context in de training.  

 

Maatwerk workshops 

We kunnen ook maatwerk workshops verzorgen voor een specifieke situatie of vraag binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld over examinering in het buitenland, online trainingsvaardigheden of beoordelen in een specifieke praktijksituatie.  

  • LinkedIn Social Icon