• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Ontwikkeling & Innovatie

ExTrack ontwikkelt examens op maat voor het beroepsonderwijs en voor (branche)certificering.  Bij de ontwikkeling van een examen zijn de beroepseisen het uitgangspunt. De inhoud en vorm van een examen bepalen we in afstemming met u en betrokkenen uit het beroepenveld. Op deze manier ontwikkelt ExTrack al examens voor keuzedelen,  Open Badges en voor het BKE-certificaat. 

 

Vaak zijn de eisen voor kwalificering of certificering al beschreven in een vastgesteld (beroeps-of kwalificatie)profiel. Als dat niet het geval is, kan ExTrack ook zo’n profiel met beroepseisen opstellen. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten voor kwaliteitsborging, zoals formats voor vaststelling en handboeken.  

‚Äč

ExTrack past innovatieve examenvormen toe, bijvoorbeeld Virtual Reality bij het examineren van beroepshandelingen.  

Ook werkt ExTrack mee aan Open Badges waarmee behaalde leerresultaten online zichtbaar en erkend worden.  

 

ExTrack heeft samen met een partner een digitale examenomgeving ontwikkeld voor digitalisering van alle examenprocessen.  Een gedeelte van de digitale examenomgeving is gericht op kennisexamens. In dit gedeelte kunnen vragen in een databank geplaatst worden en gekoppeld worden aan een matrijs. De afname kan zowel digitaal als op papier zijn. Ook praktijkexamens kunnen digitaal worden aangeboden en beoordeeld.   Zo’n digitale omgeving vergroot de betrouwbaarheid en maakt het werk eenvoudiger.