• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nieuws

Vanaf januari 2020 houden we onze contacten met een nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van ExTrack. Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.  De nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden.  

 

Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020

ExTrack Examenleverancier gecertificeerd door Hobéon Certificering

november 2019

 

ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier en daar zijn we trots op. Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om onze processen van constructie, kwaliteitscontrole en vaststelling te beschrijven. Tegelijkertijd hebben we examens ontwikkeld, zowel beroepsgerichte als generieke examens. Alle examens zijn specifiek en in samenwerking met examenpartners ontwikkeld. De certificering is een mooi resultaat van ons werk.

Auditoren van Hobéon Certificering zijn positief over de kwaliteit van onze processen en onze examenproducten.  In het auditrapport staat:  “De toetstechnische en inhoudelijke auditoren stellen vast dat de exameninstrumenten voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Uit de controle blijkt dat het exameninstrument leidinggevende team de betreffende kwalificatie 100% dekt. De auditoren spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van de examens. De toetstechnische en inhoudelijke auditoren benoemen dat het examen van leidinggevende degelijk geconstrueerd is en dat de inzet en betrokkenheid van externe inhoudelijke deskundigen aantoonbaar is. De auditoren ervaren dat de keuzes goed verantwoord zijn in het verantwoordingsdocument en dat alle gevraagde informatie aanwezig is in het examendossier. Ook over de taaltoetsen zijn de auditoren zeer positief en spreken ze hun waardering uit over de kwaliteit.“

 

ExTrack als examenpartner?

ExTrack wil samenwerken met de klant als examenpartner om meer examens te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.  Heeft u belangstelling?  Als kleine organisatie zijn we flexibel en efficiënt in onze werkwijze en denken we graag met u mee.

 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt

Nieuws: eerste examen van ExTrack Examenleverancier 

september 2019

 

Het eerste ExTrack crebo-examen is bijna klaar. Een examen voor de kwalificatie Leidinggevende Team/Afdeling/Project.  ExTrack Examenleverancier richt zich niet op een bepaalde sector, maar werkt samen met partners  om voor een specifieke beroepsgroep maatwerk examens te ontwikkelen.  Het examen Leidinggevende Team/Afdeling/Project hebben we samen met vier inhoudsdeskundigen uit het onderwijs, Vak Pi, ontwikkeld. Voor het keuzedeel ‘Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking’  heeft ExTrack al eerder een examen ontwikkeld in samenwerking met Out of Area.  Op dit moment werken we samen met taaldeskundigen aan generieke taalexamens.

Kwaliteit staat bij de examens van ExTrack bovenaan.  Onze examens zijn valide, betrouwbaar en transparant en sluiten aan bij de kwalificatie-eisen. We werken volgens vaste processtappen en formats voor het vastleggen van resultaten van de verschillende processtappen.  Dit proces volgen we bij elk te ontwikkelen examen en op deze wijze zorgen we dat de examens voldoen aan de kwaliteitseisen en herkenbaar zijn als ExTrack examens.  

De examens worden aangeboden via een digitaal examenplatform.  De examens kunnen zowel digitaal als op papier worden afgenomen.  Voordeel van een digitale afname is dat het resultaat direct wordt berekend en geregistreerd. 

 

In september gaat Hobeon onderzoeken en beoordelen of onze processen, de wijze van organisatie en producten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een gecertificeerd examenleverancier.

 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt 

Nieuws: adviestrajecten 

juli 2019

 

Bij de start van ExTrack hebben we vier peilers bepaald: Ontwikkeling & Innovatie, Trainingen, Advies & Kwaliteitsborging en Ontzorgen.  Op alle peilers zijn we de afgelopen periode actief geweest. 

 

Vanessa en Barbara hebben een advies- en ontwikkeltraject uitgevoerd bij een aanbieder van digitaal lesmateriaal. Eerst hebben ze een advies gegeven over een wijze van examinering die voldoet aan de kwaliteitseisen en aansluit bij de zienswijze van de organisatie.  Vervolgens hebben ze een deel van de examens herzien. 

 

Verder hebben we voor een particuliere onderwijsaanbieder twee exameninstrumenten bekeken en voorstellen gedaan voor verbetering.  Debby heeft de examinatoren in een training handvatten gegeven voor een objectieve en valide beoordeling.

In juni hebben we voor een ROC diplomadossiers gecontroleerd op juiste inhoud en volledigheid. Een grote klus waarvoor we extra hulp hebben ingeschakeld.  Aan de hand van controlepunten hebben we diplomadossiers gecontroleerd en alle onvolkomenheden genoteerd.  In een rapportage hebben we onze bevindingen beschreven.  

Inmiddels hebben we een eigen werkruimte in De Kruisberg, een voormalige gevangenis. Het is heerlijk werken in een groene omgeving met een variatie van ondernemers om ons heen. 

 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt

Nieuws: ExTrack is gelanceerd!  

februari 2019

 

ExTrack is een samenwerkingsverband  van vier experts examinering:  Leon van Belle, Debby Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker.  Vier mensen met ervaring en deskundigheid op het gebied van examinering en beroepsonderwijs.  Vanaf januari 2019 werken we samen onder de naam ExTrack.  Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en ervaringen. Juist het samenkomen van die verschillende kwaliteiten maakt ExTrack sterk. We hebben samen al bergen werk verzet: website gevuld,  algemene voorwaarden opgesteld, beslissingen over hoe en wat genomen en overleg gevoerd met partners voor samenwerking. Het mooie is dat we ook al echt aan opdrachten werken.  We ontwikkelen examens voor opdrachtgevers, we voeren kwaliteitsanalyses uit en werken aan blended learning trainingen.  

 

Bij alle opdrachten werken we samen met opdrachtgevers en partners aan goede kwaliteit van processen, organisatie en instrumenten voor examinering.  Op de website kunt u zien wat we zoal doen en wie we zijn.  Mogelijk kan ExTrack ook wat voor u betekenen. 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt