Debby Larink

Senior Trainer ,  0031 651263310

Een deskundig examenfunctionaris levert een waardevolle bijdrage aan het examenproces. 

Dit wil ik graag toelichten;

De belangrijkste drie bouwstenen die ik als trainer, aan examenfunctionarissen probeer mee te geven zijn; 

  • inzicht krijgen in eigen expertise en ontwikkelpunten.

  • inspiratie om aan de slag te gaan.

  • de durf ontwikkelen om uit te spreken en aan te pakken wat je ziet gebeuren. 

 

Of je nu veel kennis hebt of niet, je ziet van alles om je heen en daar kan je iets mee doen. 

Waarom zou je zelf wachten met de verbetering in te zetten als je zelf de juiste ideeën hebt? 

Voor verschillende klanten mocht ik al trainingen verzorgen op het gebied van examinering. Deelnemers ervaren dit als constructief, inspirerend, eye opener, actief en vooral het van elkaar en met elkaar leren is een sterke wijze van ontwikkeling. Door het te doen krijg je vertrouwen.

Wat ze aangeven als sterk middel zijn de voorbeelden en ervaringen vanuit de praktijk, het werken met eigen instrumenten en bovenal het gevoel hebben dat ze niet de enige zijn. Kwaliteit krijgt een vorm, een ondertiteling en handvatten. 

 

Tijdens adviesgesprekken geven klanten mij terug, bedankt voor het open en gestructureerde gesprek, we weten waar we aan toe zijn, we gaan werken aan de actiepunten. Ook belangrijk is dat we nu duidelijk in beeld hebben wat we wel op orde hebben. De gegeven adviezen ervaart men als oplossingsgericht. Niet enkel kijken hoe het is ontstaan maar met name kijken hoe nu verder? Optimisme en duidelijkheid. 

 

Training en ondersteuning van mens en proces op het gebied van examinering, zijn mijn pijlers binnen dit team. 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt.

  • LinkedIn Social Icon