top of page

ExTrack Nieuws

ExTrack is continu in beweging. In onze nieuwsbrief houden we onze contacten op de hoogte van de activiteiten van ExTrack.  Via de button rechtsboven kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. 

TEAM EXTRACK.png

7 maart 2022

Management Assistant


Momenteel ontwikkelen we met ROC Tilburg een examen voor de Management Assistant. In deze nieuwe opleiding is gekozen voor een projectmatige opzet en dit vraagt om een op maat gemaakt examen. Samen met de docenten en inhoudsdeskundigen ontwikkelen we een examen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ontwikkelde producten uit de opleiding. Het examen en het curriculum zijn op elkaar afgestemd. Door een beoordelingsmix van productbeoordeling, observatie en gesprek toe te passen, zorgen we dat er voldoende informatie wordt verzameld voor een betrouwbaar oordeel. Het examen voor het basisdeel wordt binnenkort uitgevoerd, het examen voor het profieldeel is in ontwikkeling. Ben je benieuwd hoe ExTrack een maatwerk examen ontwikkelt? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief 9, 7 maart 2022

Nieuwsbrief 8, 21 juni 2021

Nieuwsbrief 7, 25 januari 2021

Nieuwsbrief 6, 21 oktober 2020

Nieuwsbrief 5, 3 september 2020

Nieuwsbrief 4, 30 juni 2020

Nieuwsbrief 3, 3 juni 2020

Nieuwsbrief 2, 30 maart 2020
Nieuwsbrief 1, 21 januari 2020
TEAM EXTRACK.png

21 juni 2021

Logistiek mbo flex (3e leerweg)


Voor een samenwerkingsproject van meerdere ROC’s en Technicom werken we aan een model van valideren voor logistieke opleidingen. In de werkgroep Examinering van dit project hebben we samen met vertegenwoordigers van de projectpartners gezocht naar een werkwijze die past bij de doelgroep volwassenen die in de logistiek werken of willen werken. Een werkwijze waarbij de focus ligt op het herkennen en waarderen van beroepsvaardigheden op basis van leer-, werk- en levenservaringen.  We zijn gestart met het beschrijven van processen en het formuleren van ijkpunten voor validering op basis van de kwalificatiedossiers Logistiek medewerker en Logistiek teamleider. De uitdaging is om maatwerk te bieden binnen duidelijke kwaliteitskaders. 

TEAM EXTRACK.png

Check-up bij ORGB

Een tevreden opdrachtgever over onze Check-up! De Check-up gebruiken we om de processen van examinering en diplomering  ‘onder de loep’ te nemen. Voor de check-up hebben we bij ORGB instrumenten en procesdocumenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd. ORGB is een particuliere aanbieder van met name opleidingen op niveau 1 en 2.

In de gesprekken merkten we al snel dat bij ORGB de praktijk van examineren in positieve zin afwijkt van de examinering en kwaliteitsborging zoals die in het handboek examinering zijn beschreven. De focus ligt bij het praktisch goed organiseren van de examinering voor de doelgroep. We hebben onze bevindingen mondeling gedeeld en gerapporteerd, ORGB herkende zich in het geheel en kan aan de slag met de aandachtspunten. ORGB heeft de check-up opgenomen in de PDCA-cyclus, dus volgend jaar komen we weer terug bij ORGB!

25 januari 2021

TEAM EXTRACK.png

Anders examineren

Het rapport Anders verantwoorden van de diplomabeslissing maakt ons enthousiast. Vanuit de onderwijs- en beroepspraktijk kijken naar maatwerkoplossingen, dat past precies bij ExTrack. In het rapport komen knelpunten en oplossingen bij vernieuwing van onderwijs en examinering aan bod. Hoe kun je leren en examineren meer verbinden met ijkpunten, feedback en ontwikkelingsgericht beoordelen? En hoe kun je komen tot een verantwoorde diplomabeslissing?

 

 

 

 

 

  

 

Hoe kun je leren en examineren meer verbinden met ijkpunten, feedback en ontwikkelingsgericht beoordelen? En hoe kun je komen tot een verantwoorde diplomabeslissing? De oplossingsrichtingen uit het rapport passen bij onze kern van maatwerk en contextrijk leren. Wilt u met de ideeën uit het rapport aan de slag? We hebben verschillende oplossingen voor een valide diplomeringsroute van monitoren, toetsen, examineren en kwaliteitsborging. 

nieuwsbrief 6 - plaatje meesterschap.jpg

20 oktober 2020

26 oktober 

bottom of page